Polityka prywatności

"Dom Eco Scala sp. z o. o. spółka komandytowa (dalej: ?Eco Scala?, ?My?) dokłada należytej staranności, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ?RODO?.

Niniejszy dokument ma na celu przekazanie Ci podstawowych informacji na temat tego jak gromadzimy Twoje dane osobowe, na jakiej podstawie prawnej oraz w jaki sposób i w jakim celu je wykorzystujemy.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Eco Scala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłodzku (57-300), Objazdowa 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000933765, posiadająca nr NIP: 8831863877 oraz REGON: 368415090

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

listownie pod adresem: Dom Eco Scala sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Objazdowa 12, 57-300 Kłodzko

telefonicznie pod nr: mailowo:

przez formularz kontaktowy na stronie www Sposób, w jaki ZBIERAMY Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe otrzymujemy od Ciebie w różnymi kanałami komunikacyjnymi w zależności od rodzaju współpracy z nami, między innymi:

za pośrednictwem formularza kontaktowego w wersji papierowej,

za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie www,

za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach www. należących do osób trzecich (w szczególności portali ofertowych)

w korespondencji email,

w rozmowie telefonicznej.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ:

wyraziłeś nam na to zgodę w celu otrzymania odpowiedzi na złożone zapytanie lub w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych, którym jest marketing bezpośredni polegający na oferowaniu Ci nowych produktów czy usług, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), lub jeśli zawarłeś z nami umowę ? jest to niezbędne do jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZETWARZAMY

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

imię i nazwisko,

adres e-mail,

numer telefonu,

miejsce zamieszkania,

status rodzinny.

CEL, W JAKIM PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

w celu udzielania Ci odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytanie,

w celu marketingu bezpośredniego, który polega w szczególności na promocji oferowanych przez nas nieruchomości, w tym również wydarzeń, podczas których nieruchomości te są promowane oraz usług dodatkowych takich jak kredyty hipoteczne czy usługi wykończenia wnętrz oferowane przez podmioty trzecie ? jeśli wyraziłeś na to zgodę, w celu realizacji umowy ? jeśli zawarłeś z nami umowę, lub

na cele podatkowe i rachunkowe ? jeśli jest to wymagane przepisami prawa.

Na naszej stronie internetowej działa także zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie Twoich działań oraz reakcji na tej stronie na prowadzone przez nas działania marketingowe oraz dopasowanie ich treści do Twoich zainteresowań.

KANAŁY KOMUNIKACYJNE

Interesujące Cię odpowiedzi lub informacje handlowe czy też marketingowe otrzymasz drogą mailową lub telefoniczną wówczas, gdy wcześniej wyrazisz na to zgodę.

Tego rodzaju komunikacja opierać się będzie na art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwi nam komunikację telefoniczną lub mailową z Tobą w interesującym Cię zakresie.

OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH

Twoje dane przechowujemy w zależności od celu przez następujący okres czasu:

w celu związanym z odpowiedzią na Twoje pytanie, lub marketingiem bezpośrednim ? do momentu wycofania Twojej zgody lub zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu,

w celu świadczenia usługi lub wykonania umowy ? do momentu upływu przedawnienia roszczeń, w celach podatkowych i rachunkowych ? przez czas wymagany obowiązującymi przepisami.

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możemy powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych innemu podmiotowi, który będzie przetwarzał je w naszym imieniu, o ile jest to zgodne z wyrażoną przez Ciebie zgodą lub opiera się o usprawiedliwiony interes administratora. Powierzenie danych nastąpi w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych.

Informujemy, że odbiorcami Twoich danych osobowych będą:

nasi przedstawiciele handlowi, podmioty powiązane kapitałowo z Dom Eco Scala sp. z o. o. spółka komandytowa, agencje marketingowe, z którymi współpracujemy, podmioty zapewniające hosting serwisów www oraz podmioty zajmujące się ich bezpieczeństwem, a także dostawcy narzędzi do analityki ruchu w serwisach www, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów oraz smsów, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe,

KANAŁY KOMUNIKACYJNE

Masz prawo:

do dostępu do Twoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

do sprostowania Twoich osobowych,

do usunięcia Twoich danych osobowych,

do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

do przeniesienia Twoich danych osobowych,

do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Twoje prawa możesz realizować poprzez kontakt z nami za pomocą kanałów komunikacji wskazanych powyżej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak szyfrowanie, polityki regulujące dostęp oraz przechowywanie, aby chronić Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem oraz niepotrzebnym przechowywaniem Twoich danych w naszych systemach.

PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH POZA OBSZAR EOG

Twoje dane nie są przekazywana poza obszar EOG.

PLIKI COOKIES

Informujemy, że wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

Cookies mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny lub innych podmiotów.

Korzystamy zarówno z plików cookies wewnętrznych, czyli pochodzących z naszych serwisów www, jak i zewnętrznych, czyli pochodzących od innych niż Eco Scala podmiotów.

Przechowujemy pliki cookies na Twoim urządzeniu końcowym, a następnie uzyskujemy w ten sposób dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, dopasowywania treści serwisu do Twoich preferencji, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania serwisu. Pliki cookies nie rozpowszechniają wirusów. W plikach cookies są przechowywane tylko fragmenty danych, które nie pozwalają na pełną identyfikację użytkownika.

Informujemy, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwi przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookies mogą być również przez Ciebie usunięte za pomocą programów służących w tym celu lub poprzez skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystasz. "